FAC SOFTWARE

nabízí všem současným či budoucím uživatelům osobních počítačů následující služby :

Prodej ekonomického a aplikačního software

Vytváření programových aplikací na zakázku

Poradenství při nákupu a užívání počítačů

Školení obsluhy osobních počítačů

Tvorba WWW stránek